Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
C12.Avslutningskode
Sist endret: 05.08.2013
Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Definisjon Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt/opplæringskontrakt
Gyldige koder

Sluttårsak fagopplæring

AB Kontrakt avsluttet etter avlagt og bestått prøve
AF Anne frafallsårsak/ikke oppgitt
AR Fått arbeid
BR Brudd på arbeidslivets regler 
EK  Endret kontraktstype 
FL Flyttet 
FV Feilvalg 
OK Økonomiske årsaker
ON Overført ny kontrakt
OP Manglende oppholdstillatelse
PS Personlige årsaker
S1 Kontrakt avsluttet etter stryk 1. gang 
S2 Kontrakt avsluttet etter stryk 2. gang 
UP Læretid utløpt uten prøve
   

Utfyllende kommentar

Sentralt kodeverk som kommer fra Vigo kodeverksbase.

 

Når kontraktsforhold avsluttes eller opphører, skal årsak alltid registreres med korrekt avslutningskode. Dette registreres manuelt.

 

For kontrakter avsluttet med prøve:
Registrering av prøvedato i prøvebiildet gir avslutningskode, AB, S2 eller S1 avhengig av resultat, autmatisk i kontraktsbildet.

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 22 Avslutningskode
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

Navn i andre systemer
Vigo Årsak vises i o2S001 Vedlikehold personoppl. under Kontrakter.
Oversikt over kodeverket vises i 5S027 (Årsakskoder) - Type F

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no