Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B25.Orden og adferd (oppførsel)
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Karakterer i orden og adferd ved halvårsvurdering jf. forskrift til opplæringsloven § 3-15 og standpunktkarakterer etter avsluttet opplæring i skole jf. forskrift til opplæringsloven § 3-19

Gyldige koder

God (G)            vanlig god orden og vanlig god adferd (oppførsel).
Nokså god (Ng) klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).
Lite god (Lg)     i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).

Utfyllende kommentar

Karakterer i orden og i adferd (oppførsel) føres i henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-6.
For fastsetting av karakter i orden og adferd vises til forskrift til opplæringsloven § 3-15 og § 3-19.

 

Navn i andre systemer
Extens Legges på som ”fag” ORD1, ORD2, ORD3 – ATF1, ATF2, ATF3
SATS Egen tabell – Orden/atferd med karakterkategori orden og atferd
TP Orden og Adferd (registreres i iSkole)
Vigo Voksen Voksen Orden og Adferd
Vigo Ordens-karakter og Adferds-karakter

 


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no