Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B24.Fravær
Sist endret: 06.05.2020 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Fravær fra undervisning.

Gyldige koder

dager
enkelttimer

Utfyllende kommentar

Fravær skal føres i henhold til forskrift til opplæringslova § 3-47 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 8.

Det er det samme fraværet som skrives ut på kompetansebevis/vitnemål (for aktuelt skoleår) som skal overføres til VIGO.


Elever som har et år i utlandet og som ikke har fravær på sin dokumentasjon fra utlandet for det aktuelle året skal ikke ha ført fravær på sin dokumentasjon. Her skal det føres stiplet linje. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.7.


For elever som tar kurs over to år (eks Vg1 fordelt på to skoleår) skal fraværet for begge skoleår føres kompetansebevis/vitnemål. 

Også elever som går mot grunnkompetanse, og får opplæring på programområdekoder med H--x/HT-x/ HTAx/HTHx (x = år i videregående opplæring) i 7.-10. posisjon, skal ha ført fravær. Se under
B10 Spesialundervisning for nærmere forklaring på kodene.
 
Lærlinger som tar fagopplæring i skole (alternativ Vg3) etter forskrift til opplæringslova § 6A-9 skal ha ført fravær. Dette gjelder også lærlinger som tar enkeltfag i skole.

Elever i grunnskolen som tar fag på videregående opplæring (GSGSK0VG--) skal ha ført fravær. Dette skal med på kompetansebeviset som skrives ut til eleven.

 
Fravær skal føres med tall (dvs 0), og ikke stiplet linje, når eleven ikke har fravær.


Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem skal ikke ha ført fravær. Her skal det føres stiplet linje. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.7.

 

Utfyllende informasjon om fravær finner dere på udir.no.

 

Navn i andre systemer

Extens Elevfravær: Antall dager og Antall timer
SATS Elevfravær: ant. skoledager og ant. skoletimer
iSkole Timefravær og Dagfravær
VIGO Voksen  Fravær (voksne skal imidlertid ikke ha fravær)
VIGO Fravær (d/t)

 


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
9 B24 Fravær 10.05.2019
8 B24 Fravær 04.05.2018
7 B24 Fravær 05.05.2017
6 B24 Fravær 02.05.2016
5 B24 Fravær 13.05.2015
4 B24 Fravær 16.05.2014
3 B24 Fravær 25.04.2013
2 B24 Fravær 30.04.2012
1 B24 Fravær 15.04.2011

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no