Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
E1.Realkompetansevurdert dato
Sist endret: 13.05.2015
Område Videregående skole
Tema E Voksne
Definisjon Dato når kandidaten har fått godkjent realkompetansevurdering.
Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag
Utfyllende kommentar

Når fagkonsulent har realkompetansevurdert aktuelle fag vil den endelige dato (Realkompetansevurdert dato) bli satt av saksbehandler. Saksbehandler skal alltid godkjenne vurderingen som er gjort av fagkonsulenten. 

Voksen som er realkompetansevurdert, kan få vurdering "Godkjent" (GK). Godkjent betyr at hele faget er bestått. På kompetansebeviset eller vitnemålet føres "Godkjent" (GK) i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18 (Realkompetansevurdert).

Vurderingsform "Ikke godkjent" (IG) kan bare benyttes i forhold til fag som er realkompetansevurdert, men hvor ingen deler av faget er godkjent. Vurderingsuttrykk "Ikke godkjent" (IG) skal aldri skrives ut på kompetansebevis. Kandidater som ikke får godkjent hele faget har rett til restopplæring i faget etter opplæringslova § 4A-3.

Ved godkjent realkompetanse i deler av fag føres FAM03 (Jf. vedlegg). I vedlegget skal fremkomme hvilke deler av faget som er godkjent.

 
Viser til Forskrift til opplæringslova § 4-13 og skriv Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5.3.

Ved overføring til Vigo og videre til SSB/Udir er det alltid dato for siste fag som er vurdert som blir sendt videre.

 

 

Navn i andre systemer

Extens Datorealkompetansevurdert
SATS Finnes ikke i SATS
iSkole Finnes ikke i iSkole
Vigo Voksen Vurdert saksbehandler

Vigo

Realkompetansevurdert dato


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
4 E1 Realkompetansevurdert dato 16.05.2014
3 E1 Realkompetansevurdert dato 25.04.2013
2 E1 Realkompetansevurdert dato 15.05.2012
1 E1 Realkompetansevurdert dato 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no