Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B25.Orden og adferd (oppførsel)
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Karakterer i orden og adferd ved halvårsvurdering jf. forskrift til opplæringslova § 3-15 og standpunktkarakterer etter avsluttet opplæring i skole jf. forskrift til opplæringslova § 3-19

Gyldige koder

God (G)            vanlig god orden og vanlig god adferd (oppførsel).
Nokså god (Ng) klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).
Lite god (Lg)     i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).

Utfyllende kommentar

Karakterer i orden og i adferd (oppførsel) føres i henhold til forskrift til opplæringslova § 3-6. For fastsetting av karakter i orden og adferd vises til forskrift til opplæringslova § 3-15 og § 3-19.

Også elever som går mot grunnkompetanse og får opplæring på programområdekoder med H--x/
HT-x/HTAx/HTHx (x = år i videregående opplæring) i 7. til 10. posisjon skal ha orden og adferd. Se under
B10 Spesialundervisning for nærmere forklaring på kodene.

Lærlinger som tar fagopplæring i skole (alternativ Vg3) etter forskrift til opplæringslova § 6A-9 skal ha ført orden og adferd.

Elever i grunnskolen på som tar fag på videregående opplæring (GSGSK0VG--) skal ikke ha ført orden og adferd. 
 

Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem skal ikke ha karakter i orden og adferd. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.7.

 

Navn i andre systemer
Extens Legges på som ”fag” ORD1, ORD2, ORD3 – ATF1, ATF2, ATF3
SATS Egen tabell – Orden/atferd med karakterkategori orden og atferd
iSkole Fravær/Orden/Adferd
Vigo Voksen Orden og Adferd (voksne skal imidlertid ikke ha orden/adferd)
Vigo Ordens-karakter og Adferds-karakter

 


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no