Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

E1 Realkompetansevurdert dato

Område Videregående skole
Tema E Voksne
Sist endret 13.05.2015
Definisjon Dato når kandidaten har fått godkjent realkompetansevurdering.
Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag
Utfyllende kommentar

Når fagkonsulent har realkompetansevurdert aktuelle fag vil den endelige dato (Realkompetansevurdert dato) bli satt av saksbehandler. Saksbehandler skal alltid godkjenne vurderingen som er gjort av fagkonsulenten. 

Voksen som er realkompetansevurdert, kan få vurdering "Godkjent" (GK). Godkjent betyr at hele faget er bestått. På kompetansebeviset eller vitnemålet føres "Godkjent" (GK) i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18 (Realkompetansevurdert).

Vurderingsform "Ikke godkjent" (IG) kan bare benyttes i forhold til fag som er realkompetansevurdert, men hvor ingen deler av faget er godkjent. Vurderingsuttrykk "Ikke godkjent" (IG) skal aldri skrives ut på kompetansebevis. Kandidater som ikke får godkjent hele faget har rett til restopplæring i faget etter opplæringslova § 4A-3.

Ved godkjent realkompetanse i deler av fag føres FAM03 (Jf. vedlegg). I vedlegget skal fremkomme hvilke deler av faget som er godkjent.

 
Viser til Forskrift til opplæringslova § 4-13 og skriv Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5.3.

Ved overføring til Vigo og videre til SSB/Udir er det alltid dato for siste fag som er vurdert som blir sendt videre.

 

 

Navn i andre systemer

Extens Datorealkompetansevurdert
SATS Finnes ikke i SATS
iSkole Finnes ikke i iSkole
Vigo Voksen Vurdert saksbehandler

Vigo

Realkompetansevurdert dato

E2 Ønsket kompetanse

Område Videregående skole
Tema E Voksne
Sist endret 13.05.2015
Definisjon Det høyeste nivået kandidatene ønsker å få kompetanse i.
Gyldige koder Programområdekoden (10 siffer)
Utfyllende kommentar

Forutsetter at dette er det høyeste nivået kandidatene ønsker å få kompetanse i. Det kan derfor være på Vg1, Vg2 eller Vg3 nivå.

For kandidater som ikke ønsker kompetanse i et helt programområde skal aktuelle fag legges inn på grunnkoden (de seks første posisjonene i programområdekoden) og det skal settes fullførtkode H.

Spesielle regler for generell studiekompetanse (6-pack):
Kandidater som tar komprimerte løp som gir generell studiekompetanse får fullførtkode B dersom hele programområdet er bestått (karakteren 2-6 i alle fag), og når alle seks fagene er gjennomført. Fullførtkode I eller M settes dersom programområdet ikke er bestått (karakteren 1 eller IV i ett eller flere fag). Fullførtkode H benyttes for kandidater som ikke har fullført alle seks fagene.

Kandidater med godkjent utdanning fra utlandet mangler eksamen i norsk og evt. andre fag. Når kandidaten har fått opplæring i manglende fag og/eller består eksamen kan disse få fullførtkode B og satt dato i feltet bestått ønsket sluttkompetanse.

Navn i andre systemer

Extens Ø.sluttk.Inntakskode
SATS Finnes ikke i SATS
iSkole Finnes ikke i iSkole
Vigo Voksen Ønsk.komp. (Feltet speiles fra programområdefanen hvor navnet er Sluttkompetanse)

Vigo

Ønsket kompetanse

E6 Søkerdato på VigoWeb

Område Videregående skole
Tema E Voksne
Sist endret 13.05.2015
Definisjon

Dato for søknad på VigoWeb 

  • veiledning (VV)
  • realkompetansevurdering (VR)
  • vidergående opplæring (VO)
Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag
Utfyllende kommentar

Forutsetter at alle voksne skal registrere sin søknad på VigoWeb.
Dato blir satt når kandidaten krysser av for ett eller flere av feltene veiledning, realkompetansevurdering eller videregående opplæring som ligger på Vigo web.

Søkerdato er den første dato søknaden er registrerte på VigoWeb på ønsket sluttkompetanse.

Saksbehandler kan påføre eller fjerne datoen etter samtale med kandidaten. Datofeltet låses når saksbehandler starter saksbehandlingen av kandidaten.

I de tilfeller hvor det ikke er samsvar mellom dato og søkt kode (VV, VR eller VO) er det gjort en vurdering av saksbehandler i samtale med kandidaten.

Navn i andre systemer

Extens Finnes ikke i Extens
SATS Finnes ikke i SATS
iSkole Finnes ikke i iSkole
Vigo Voksen Søknad veiledning / Søknad realkomp. / Søknad opplæring

Vigo

Søknad om veiledning / Søknad om realkompetansevurdering / Søknad om videregående opplæring

E7 Søkt veiledning/realkompetansevurdering/opplæring

Område Videregående skole
Tema E Voksne
Sist endret 13.05.2015
Definisjon Hva kandidaten søker til.
Gyldige koder

VO = Voksen Opplæring
VR = Voksen Realkompetansevurdering
VV = Voksen Veiledning (kvitteres ut)

Utfyllende kommentar

En kandidat kan søke en eller flere av kodene.

Disse feltene blir valgt av kandidaten ved søking på web og kan ikke endres av saksbehandler.

Navn i andre systemer

Extens Finnes ikke i Extens
SATS Finnes ikke i SATS
iSkole/TP Finnes ikke i iSkole/TP
VigoVoksen Ønsker veiledning / Ønsker realkomp. / Ønsker opplæring

Vigo

Søknad om veiledning / Søknad om realkompetansevurdering / Søknad om videregående opplæring 

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no