Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A01.Fødselsnummer
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon Elevens, lærlingens eller lærekandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret)
Gyldige koder 11 siffer (DDMMÅÅPPPPP)
DD=dag
MM=måned
ÅÅ=år
PPPPP=personnummer
Utfyllende kommentar

Dersom en elev, lærling eller lærekandidat får endret fødselsnummer i SSB bør dette meldes tilbake til fylkeskommunene (Inntakskontoret eller Fagopplæringskontoret) som melder dette videre til aktuell skole.

Dersom en søker/elev/lærling/lærekandidat har et kundeforhold i en norsk bank har vedkommende fått tildelt et D-nr.

 

Forslag til Fellesrutiner

Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Inntakskontoret der eleven bor som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens søker/elev/lærling selv må skaffe seg et eventuelt D-nr.

Før Inntakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i Det sentrale folkeregister (DSF) for å kontrollere om det allerede ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen.

Ved vask mot folkeregisteret får Vigo tilbakemelding dersom et D-nr er endret til et F-nr. Inntakskontoret må melde disse endringene videre til aktuell videregående skole.

SSB vil også kunne melde tilbake til fylkene personer med et fiktivt fødselsnummer/D-nr og som de oppdager har fått et gyldig D-nr/F-nr. Inntakskontoret må selv finne det korrekte D-nr/F-nr ved oppslag mot DSF og rette dette i Vigo. Nytt D-nr/F-nr må meldes til aktuell videregående skole.

Vitnemål for elever med fiktive fødselsnummer vil ikke bli overført til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

 

Regler for fiktivt fødselsnummer:

  • Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel 011285 blir til 411285).
  • Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (ledende null - eks for Akershus 02). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv.
  • Eksempel jente fra Akershus: 42059199202 (født 020591)
  • Eksempel gutt fra Troms: 55049199119 (født 150491)

        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring