Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A02.Programområdekode
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom GREP-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av vigo's kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.
Gyldige koder

Grunnkoden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder (med 10 posisjoner) ligger i vigo’s kodeverksbase.

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige programområdekoder i SAS og Vigo.
Alle gyldige koder overføres fra Vigo’s kodeverksbase og overføres til SAS.

Ved import fra SAS til Vigo vil programområdekoden på filen testes mot Vigo’s programområde-tabell. Det blir kontrollert at det er en gyldig programområdekode og at programområdekoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan bare sende inn programområdekoder på videregående nivå.

Programområdekoden må være godkjent av Vigo's kodeverksgruppe innen
1. januar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. januar 2010. Skal brukes første gang skoleåret 2010-11).

Elev som går ut av fag (slutter) i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist, samme skoleår eller senere, skal stå på den programområdekoden vedkommende er registret inn på.

Elev som får vedtak om opplæring hvor målet er å føre frem til kompetanse på lavere nivå (jamfør Opplæringsloven § 3-3, første ledd) skal registreres med xxxxx1H---, xxxxx2H--- eller xxxxx3H---. Eleven må kodes om når vedtak er fattet.

Elev som får vedtak om å ta Vg1 over to år (vedtaket kan komme i løpet av skoleåret).
For Vg1 er det laget et kodeverk for dette:

xxxxx1A--- 1. år av 2-årig kurs
xxxxx1B---  2. år av 2-årig kurs
xxxxx1D---  1. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige
xxxxx1E---  2. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige

Eleven’s programområdekode må endres når vedtaket er fattet.

Ved overføring fra SAS til Vigo blir programområdekoden oppdatert dersom grunnkoden (de 6 første posisjonene) er lik. Dette gjelder også bytte mellom STREA og STSSA på både Vg2 og Vg3. Dette forutsetter at fylkene velger dette parameteret ved import fra SAS til Vigo.

Det presiseres at det er et eget kodeverk for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som får bedriftsopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass) Disse programområdekodene har F i 7. posisjon for lærlinger og H i 7- posisjon for lærekandidater.

Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen skal registreres på programområdekoden GSGSK0VG--.

Kontrollmotoren i SO (Samordna opptak) kontrollerer kun grunnkoden (de 6 første posisjonene).

For føring av programområdekoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun programområdekoder(dvs grunnkoden) fastsatt av Utdanningsdirektoratet (Grep) benyttes.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no