Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A03.Fagkode
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).
Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep.

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og Vigo.

Fagkodene ligger i Vigo’s kodeverksbase og overføres til SAS.

Ved import fra SAS til Vigo vil fagkoden på filen testes mot Vigo’s fagkode-tabell. Det blir kontrollert at det er en gyldig fagkode og at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun benytte fagkoder på videregående nivå.

Fagkoden bør være importert fra Grep til Vigo's kodeverksbase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar 2010. Skal brukes første gang skoleåret 2010-11).

For føring av fagkoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun fagkoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (Grep) benyttes.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no