Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A04.Fagtype
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Gruppering av fag etter rundskriv Udir-08-2010

Gyldige koder

GF Grunnskolefag
FF Fellesfag (KL)
FP Felles programfag (KL)
UP Uspesifisert programfag (KL
VP Valgfritt programfag (KL) 
PF Prosjekt til fordypning (KL) 
F/FA/FF Felles allmenne fag (R'94) 
S/SF Studieretningsfag (R'94) 
V/VF Valgfag (R'94) 
T Fagskole (kun i VIGO

Utfyllende kommentar

Samme fagkode kan ha forskjellige fagtype for ulike elever. (For eksempel en elev tar et felles programfag fra et annet programområde. Dette faget blir da et valgfritt programfag for denne eleven). Gjelder bare studieforberedende utdannings-program jf. rundskriv Udir-08-2010 

Fagtypen følger i hovedsak fagkoden, men kan overstyres.

Når et fellesfag blir tatt som prosjekt til fordypning skal det ha fagtype = FF.

Fagtypen er viktig for utskriving av dokumentasjon og overføring til NVB (Nasjonal vitnemål database).


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no