Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B21.Fullførtkode
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Gir status på hvordan eleven har gjennomført et programområde ved (det normale) skoleårs slutt.
Gyldige koder

Bestått
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført og bestått hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3).

I

Fullført og ikke bestått 
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke bestått (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag.

M

Ikke fullført hele utdanningsprogrammet pga mangler grunnlag for vurdering 
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) fordi eleven mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag, ID - ikke deltatt eller IM - ikke møtt til eksamen) i ett eller flere fag uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP.

A

Eleven har elevstatus A 
Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har elevstatus A (har fått enkeltvedtak om spesialundervisning og har individuell opplæringsplan) og har hatt opplæring med mål om kompetanse på lavere nivå.

H

Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev 
Eleven, kandidaten (voksen) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev

S

Sluttet 
Eleven har sluttet på hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) i løpet av skoleåret

L

Fullført læretiden 
Lærlingen eller lærekandidaten er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt fag-/ svenneprøven eller kompetanseprøven.

Gjelder også elev som har fullført bedriftsopplæring i skole (Vg3 i skole for elev som ikke fikk tilbud om læreplass), men som ikke har tatt fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven.

Utfyllende kommentar

Utfyllende kommentarer - se vedlegg 2.

 

Fullførtkodene skal ikke settes i SAS før alle karakterene er lagt inn. Dvs også alle eksamenskarakterene.

 

Fullførtkode i forhold til lærlinger:

B Fullført og bestått
I Fullført, men ikke bestått
A Fullført lavere kompetanse

Når en elev har fullført Vg 3 med fullførtkode B eller I er ungdomsretten tatt ut.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring