Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
C12.Sluttårsak
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Definisjon Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt/opplæringskontrakt
Gyldige koder

Sluttårsak fagopplæring

AB Kontrakt avsluttet etter avlagt og bestått prøve
AR Fått arbeid 
AS Begynt på skole 
BR Brudd på arbeidslivets regler 
EK  Endret kontraktstype 
FL Flyttet 
FV Feilvalg 
ON Overført til ny kontrakt 
OP Manglende oppholdstillatelse 
PS Personlige årsaker/sykdom 
S1 Kontrakt avsluttet etter stryk 1. gang 
S2 Kontrakt avsluttet etter stryk 2. gang 
UP Læretiden utløpt uten prøve 
AF Annen frafallsårsak/ikke oppgitt 
OK Økonomiske årsaker

Utfyllende kommentar

Sentralt kodeverk.


Når kontraktsforhold avsluttes eller opphører, skal årsak alltid registreres med korrekt avslutningskode. Dette registreres manuelt.

 

For kontrakter avsluttet med prøve:

Registrering av prøvedato i prøvebildet gir avslutningskode, AB, S2 eller S1 avhengig av resultat, i kontraktsbildet automatisk.

 

Kolonnenavn i statistikkfilen

Avsl k
Ligger på filen for Kontrakt.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no