Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

E1 Realkompetansevurdert dato

Område Videregående skole
Tema E Voksne
Sist endret 19.05.2021
Definisjon Dato når kandidaten har fått godkjent realkompetansevurdering.
Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag
Utfyllende kommentar

Når fagkonsulent har realkompetansevurdert aktuelle fag vil den endelige dato (Realkompetansevurdert dato) bli satt av saksbehandler. Saksbehandler skal alltid godkjenne vurderingen som er gjort av fagkonsulenten. 

Voksen som er realkompetansevurdert, kan få vurdering "Godkjent" (GK). Godkjent betyr at hele faget er bestått. På kompetansebeviset eller vitnemålet føres "Godkjent" (GK) i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18 (Realkompetansevurdert).

Vurderingsform "Ikke godkjent" (IG) kan bare benyttes i forhold til fag som er realkompetansevurdert, men hvor ingen deler av faget er godkjent. Vurderingsuttrykk "Ikke godkjent" (IG) skal aldri skrives ut på kompetansebevis. Kandidater som ikke får godkjent hele faget har rett til restopplæring i faget etter opplæringslova § 4A-3.

Ved godkjent realkompetanse i deler av fag føres FAM03 (Jf. vedlegg). I vedlegget skal fremkomme hvilke deler av faget som er godkjent.

 
Viser til Forskrift til opplæringslova § 4-6 og skriv Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5.3.

Ved overføring til Vigo og videre til SSB/Udir er det alltid dato for siste fag som er vurdert som blir sendt videre.

 

 

        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring