Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B07.Fagstatus
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens status på et gitt fag.
Gyldige koder

E Elev. 
Gjelder elev som deltar eller er tatt inn som elev ved skolen. Eleven følger ordinær læreplan og skal ha alle timene og skal gis standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven.
A Opplæring etter individuell opplæringsplan
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter opplæringsloven § 5-1.og forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd.
F Fritatt. 
Gjelder elev som er fritatt fra opplæring i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringsloven § 1-12.
Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag.
N Nettundervisning. 
Gjelder elev som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole.
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge. 
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge.
P Privatist, 
er ikke elev i det aktuelle faget, men har tatt eller er oppmeldt til eksamen som privatist.
R Realkompetansevurdert.
Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven § 4-13 eller er fritatt etter forskrift til opplæringsloven § 1-13.
V Voksne. 
Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne).
O Oppdragsundervisning.
Gjelder elev som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon.
S Sluttet i faget

Utfyllende kommentar

Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført.

E

Elev
Voksne som går på ordinære undervisningstilbud skal ha fagstatus = E. Disse skal følge bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (herunder bestemmelsene om fravær, vurdering (IV = ikke vurderingsgrunnlag) osv.

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får bedriftsopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass) skal ha fagstatus = E dersom de har programområde som har offentlige fagkoder.

A

Opplæring etter individuell opplæringsplan

Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd. Fagstatus A skal ikke benyttes dersom eleven får spesialundervisning og målet er å følge hele fagplanen og få karakter i faget (denne skal ha fagstatus = E).

F

Fritatt (fra opplæring)

Har likeverdig eller mer omfattende relevant/tilsvarende opplæring (§ 1-12 i forskrift til opplæringsloven).

Ved bruk av fagstatus F skal det ikke være tallkarakter på faget. Kun betegnelsen Fritatt (F). Tallkarakteren er gitt tidligere.

Elever med fritak fra opplæring (§ 1-11 i forskrift til opplæringsloven) og/eller fritak fra vurdering med karakter (§ 3-22 i forskrift til opplæringsloven)  i skriftlig sidemål føres med fagstatus = F på den aktuelle fagkoden.

N

Nettundervisning
Faget skal registreres på den skolen som har dokumentasjonsansvaret. Det forutsettes at det blir gitt standpunktkarakter i faget. Det forutsettes også at fravær blir registrert.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U.

P

Privatist
Det er kun privatister som har tatt eksamen som overføres til Vigo. Privatister som ikke møter til eksamen skal ikke rapporteres.

R

 Realkompetansevurdert
Kandidater som er realkompetansevurdert i forhold til § 4-13 i forskrift til opplæringsloven skal registreres med Godkjent i karakterrubrikken.
Kandidater som er fritatt etter egne regler for voksne (§ 1-13 i forskrift til opplæringsloven) skal ha Fritatt i karakterrubrikken. Begge grupper skal ha fagstatus = R En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang.

V

Voksen
Gjelder personer som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får opplæring særskilt organisert for voksne, etter opplæringsloven § 4A-3.

O

Oppdragsundervisning
Annen institusjon er å betrakte som en ekstern institusjon som kjøper en tjeneste fra en videregående skole.

S

Sluttet
Dersom eleven slutter i programfag slik at de ikke skal opp til tverrfaglig eksamen (gjelder Vg2 og Vg3 på yrkesfag) skal det også settes fagstatus = S på fagkoden for tverrfaglig eksamen.
Elev som slutter i et fag i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist skal registreres med fagstatus P dersom eksamen tas på samme skole. Blir eksamen foretatt på annen skole (eks. Eksamenskontoret) settes fagstatus S i faget.
Fag med fagstatus = A og S skal ikke være med i poengberegningen.Fag med fagstatus = F, P, R og S (ved slutt før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten.Fag med fagstatus = F, P, R og S skal ikke ligge i undervisningsgrupper i SAS.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no