Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B08.Elevstatus
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens status på et gitt programområde.
Gyldige koder

Private skoler må markere om en elev er deltidselev 

D

Deltidselev, 
gjelder elev som bare tar noen fag uten at det er ment å skulle føre til et helt programområde på normert tid.

E

Elev.
Gjelder elev som har fagstatus = E i alle fag eller en kombinasjon av fagstatus = E, F, N, O og P, og følger undervisning i et programområde med planlagt full kompetanse. Gjelder også elev som er tatt inn til programområder over 2 år.

A

Opplæring etter individuell opplæringsplan
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan etter opplæringsloven § 5-1 og forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge.
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge.

I

Norsk utvekslingselev i utlandet. 
Gjelder elev der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen.

P

Privatist,
gjelder kandidat som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som privatist (har bare fagstatus = P).

V

Voksne, 
gjelder person som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter forskrift til opplæringsloven § 1-13).

O

Oppdragsundervisning,
gjelder person som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som oppdragsundervisning (fagstatus = O). Gjelder kun den undervisningen som administreres av skolen.
S Sluttet på hele programområdet.
L Lærling i programområdet
K Lærekandidat i programområdet

Utfyllende kommentar

Elevstatus beregnes i Vigo ut fra den fagstatus som er overført fra SAS (se vedlegg).

E

Elev

Elev som følger undervisningstilbud utenfor Norge på undervisningsopplegg som er organisert i regi av fylkeskommunen skal ha elevstatus = E

A

Opplæring etter individuell opplæringsplan

Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd.

D Deltidselev
Private skoler må registrere elevstatus D for elever som er deltidselev. Dette er viktig i forhold til tilskudd til de private videregående skolene. Fylkeskommunale videregående skoler behøver ikke registrere elevstatus D
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge. 
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U.
I

Norsk utvekslingselev
Denne elevstatus registreres bare i Vigo.

V Voksen
Det er viktig at beløp på 581 i KOSTRA skal gjelde personer som får elevstatus V
O Oppdragsundervisning 
Gjelder også de som tar restteori for lærling/lærekandidat.
L Lærling
Settes i Vigo og gir kursprosent 100.
K Lærekandidat
Settes i Vigo og gir kursprosent 100.

 

Elevstatus A og V skal importeres fra SAS til Vigo.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no