Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B12.Styrket opplæring i norsk og engelsk
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Styrket opplæring i norsk og engelsk gjelder minoritetsspråklige elever som har behov for styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk.
Gyldige koder

Gyldige fagkoder:
Styrket opplæring i norsk og engelsk:

NOR3001 Norsk, styrket opplæring, Vg1
NOR3002 Norsk, styrket opplæring, Vg2
NOR3003 Norsk, styrket opplæring, Vg3
ENG3001  Engelsk, styrket opplæring, Vg1
ENG3002 Engelsk, styrket opplæring, Vg2

ENG3003

Engelsk, styrket opplæring, Vg2

Utfyllende kommentar

Fra Rundskriv Udir-08-2010– Punkt 3.2.2.8.

 

Elever fra språklige minoriteter kan få anledning til å bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år (se også B11).

 

Vilkårene for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra timer til valg av programfag fremgår av Rundskriv Udir-08-2010 – Punkt 3.2.2.8.

 

Omdisponering av timer krever ikke enkeltvedtak.

 

Det timetallet som er omdisponert til faget må registreres i variabel ”Elevtimer”.

 

Det skal føres ”Deltatt” i karaktefeltet med tilhørende fagmerknad FAM19 ”Utv. omf. i norsk” og FAM26 ”Utv omf. i engelsk” utenfor den styrkede opplæringen. Rundskriv Udir-08-2010

 

Elever som får omdisponert timer til norsk og/eller engelsk blir behandlet som elever med ”Styrket opplæring i norsk og engelsk” i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet.

 

Omdisponeringen (fagkodene NOR3001/02/03 og ENG3001/02/03) skal være med i kursprosenten.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no