Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
Tema:
Søk:
Liste detaljer
Vis i PDF


Antall: 32
Kode Tittel Definisjon Sist endret
C Fagopplæring
C01 Avgiverfylke Det fylket som har registrert gjeldende søker, kontrakt og/eller prøve. 10.05.2019
C02 Telledato Telledato er den offisielle dato det hentes ut statistikk fra. 10.05.2019
C03 Hjemstedsfylke Fylkesnummer i forhold til personens folkeregisteradresse. 10.05.2019
C04 Organisasjonsnummer Bedriftens organisasjonsnummeret som ligger i enhetsregisteret. 10.05.2019
C05 Læretid fra

Startdato på lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Startdato skal være den dato lærlingen/lærekandidaten og bedriften er enig om at opplæringen/verdiskapningen i bedriften starter.

06.05.2020
C06 Læretid til Beregnet sluttdato for lærekontrakt, opplæringskontrakt praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Blir beregnet i forhold til startdato og netto læretid. 06.05.2020
C07 Avbrudd fra Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb starter. 05.05.2021
C08 Avbrudd til Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb opphører. 06.05.2020
C10 Kontrakt avsluttet dato

Dato for avslutning av kontrakt.

10.05.2019
C11 Hevet av

Hvilken kontraktspart har ønsket/søkt om heving av kontrakt.

10.05.2019
C12 Avslutningskode Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. 05.05.2020
C13 Kontraktstype Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp 10.05.2019
C14 Godkjentdato Dato for fylkeskommunens godkjenning av kontrakt 10.05.2019
C16 Netto læretid Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag. 10.05.2019
C18 Netto opplæringstid Netto læretid minus verdiskapningstid 10.05.2019
C19 Tilskuddsordning Angir tilskuddstype/størrelse 10.05.2019
C20 Stillingsprosent Læretid i prosent av 100% «stilling» 10.05.2019
C21 Refusjonsfylke Det fylket som skal betale for lærlingen/lærekandidaten. 10.05.2019
C22 Brevtype Beskriver hvilken prøve lærlingen/lærekandidaten går opp til. 10.05.2019
C23 Prøvekandidattype Resultat av opplæringsform forut for prøve. 10.05.2019
C24 Prøvenummer Nummer på prøve per person per fylke per lærefag. 05.05.2021
C25 Prøvedato Dato for avlagt prøve 10.05.2019
C26 Prøvestatus Resultat av avlagt prøve - Praktisk prøve + teori. 10.05.2019
C27 Produksjonsdato

Dato filen ble kjørt ut.

10.05.2019
C28 Næringskode bedrift/skole Bedriftens/skolens næringskode fra Enhetsregisterert 10.05.2019
C29 Sektorkode bedrift/skole Bedriftens/skolens sektorkode fra Enhetsregisteret 10.05.2019
C32 Åpent avbrudd

Avbruddsdato tom 31.12.2099.

10.05.2019
C33 Ønskenummer

Søkers prioritering av programområde med skole eller fagopplæring i aktuelt fylke.

10.05.2019
C34 Ønskestatus

Kode for status på aktuelt ønske.

10.05.2019
C35 Forslagsnummer

Forslag til bedrifter som ligger på hvert ønske.

05.05.2021
C36 Forslagsstatus

Behandlingsstatus for hvert forslag.

10.05.2019
C37 Kontraktsnummer Nummer på kontrakten per person per fylke per lærekontrakt. 05.05.2021
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring