Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B20.Oppmøtestatus
Sist endret: 06.05.2020
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Status for oppmøte ved sentralt gitt eksamen og lokalt gitt eksamen.

Gyldige koder

Avlagt
Dokumentert fravær
Ikke dokumentert fravær
Manglende besvarelse
Registrert klage
Eksamen avlyst

Utfyllende kommentar

Fravær fra eksamen blir regnet som dokumentert når eleven eller privatisten er hindret fra å møte til eksamen, hindringen ikke er forventet og han eller hun ellers ikke kan lastes for hindringen. Eleven eller privatisten må kunne legge frem dokumentasjon på dette jf forskrift til opplæringslova § 3-35.
 

PAS har disse kodene for sentralt gitt eksamen:

  • Deltatt (ligger som default)
  • Dokumentert fravær 
  • Ikke dokumentert fravær 
  • Manglende besvarelse
  • Registrert klage
  • Eksamen avlyst (gjelder våren 2020 i forbindelse med koronasituasjonen)


Manglende besvarelse benyttes av sensor dersom de mangler eksamensoppgaven. I slike tilfeller må sensor ta kontakt med aktuell fylkeskommune for avklaring.


For sentral gitt eksamen kommer koden fra PAS til SAS. For lokal gitt eksamen må koden registreres inn i SAS.

Ikke møtt (IM) til eksamen krever påført riktig FAM-kode.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
10 B20 Oppmøtestatus 10.05.2019
9 B20 Oppmøtestatus 04.05.2018
8 B20 Oppmøtestatus 05.05.2017
7 B20 Oppmøtestatus 02.05.2016
6 B20 Oppmøtestatus 13.05.2015
5 B20 Oppmøtestatus 16.05.2014
4 B20 Oppmøtestatus 25.04.2013
3 B20 Oppmøtestatus 30.04.2012
2 B20 Oppmøtestatus 15.04.2011
1 B20 Oppmøtestatus 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring