Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B12.Styrket opplæring i norsk og engelsk
Sist endret: 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Styrket opplæring i norsk og engelsk gjelder minoritetsspråklige elever som har behov for styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk.
Gyldige koder

NOR3001 Norsk, styrket opplæring, vg1
NOR3002 Norsk, styrket opplæring, vg2
NOR3003 Norsk, styrket opplæring, vg3
ENG3001 Engelsk, styrket opplæring, vg1
ENG3002 Engelsk, styrket opplæring, vg2
ENG3003 Engelsk, styrket opplæring, vg3 

Utfyllende kommentar

Fra Rundskriv Udir-1-2023, Punkt 3.3.

 

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år. Se også B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter.

 

Vilkårene for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra programfag fremgår av Rundskriv Udir-1-2023, Punkt 3.3.

 

Omdisponering av timer krever ikke enkeltvedtak.

 

Det timetallet som er omdisponert til faget må registreres i variabel "Elevtimer". Omdisponeringen (fagkodene NOR3001/02/03 og ENG3001/02/03) skal være med i kursprosenten.

 

Det skal føres "Deltatt" i karaktefeltet med tilhørende fagmerknad FAM19 "Utv. omf. i norsk" og FAM26 "Utv omf. i engelsk" utenfor den styrkede opplæringen. Rundskriv Udir-1-2023 og Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 10.1.

Se under B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk vedrørende karakterføring når det ikke er grunnlag for å sette Deltatt.

 


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
14 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 02.05.2023
13 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 05.05.2022
12 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 19.05.2021
11 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 06.05.2020
10 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 10.05.2019
9 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 04.05.2018
8 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 11.08.2017
7 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 02.05.2016
6 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 13.05.2015
5 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 16.05.2014
4 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 25.04.2013
3 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 30.04.2012
2 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 15.04.2011
1 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring