Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B14.Merknad for Yrkesfaglig fordypning
Sist endret: 19.05.2021 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Navn på programområdet (Vg3) som det blir tatt kompetansemål fra som yrkesfaglig fordypning
Gyldige koder

Fritekst

Gyldige benevnelser: Programområdets navn - finnes på Grep.

Utfyllende kommentar

Yrkesfaglig fordypning erstatter prosjekt til fordypning fom skoleåret 2016-2017.

 

Friteksten skal omfatte navnet på programområdet/-ene (Vg3) det velges kompetansemål fra. "Friteksten" overføres fra SAS til VIGO.

Denne informasjonen er viktig for fagopplæring i forhold til formidling av lærlinger. Informasjonen gjelder derfor i hovedsak for programområder hvor eleven skal ut i lære i Vg3. Det gjelder YFF både på Vg1 og Vg2. Dette må være på plass i SAS før VIGO henter ut karakterene for halvårsvurdering 1. Karakterene for både Vg1 og Vg2 sendes ut til aktuell lærebedrift.

Dersom det pga periodisering av undervisningen ikke blir gitt karakter i faget i forbindelse med Halvårsvurdering 1 (H1) skal faget stå med blank i karakterfeltet. Istedenfor navnet på programområdet føres "Faget undervises i 2. termin".

Disse merknadene skal ikke ut på kompetansebevis eller vitnemål.

Navn i andre systemer

Extens PFO Merknad
SATS Fagmrk.param
iSkole Prosjekt til fordypning
VIGO Voksen Ikke i bruk i  VIGO Voksen (tilkoblede kompetansemål vises som angivelse av innhold)

VIGO

Merknad (generell)


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
11 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning 06.05.2020
10 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning 10.05.2019
9 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning 04.05.2018
8 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning 05.05.2017
7 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning 02.05.2016
6 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning 13.05.2015
5 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning 16.05.2014
4 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning 25.04.2013
3 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning 30.04.2012
2 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning 15.04.2011
1 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no