Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
Tema:
Søk:
Liste detaljer
Vis i PDF


Antall: 7
Kode Tittel Definisjon Sist endret
A Fellesdefinisjoner for alle deler
A01 Fødselsnummer Elevens, privatistens, lærlingens, lærekandidatens, praksiskandidatens eller praksisbrevkandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret) 02.05.2023
A02 Utdanningsprogram

Utdanningsløpene i den videregående opplæringen som skal fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse jf. Opplæringslova § 3-3.

02.05.2023
A03 Programområdekode

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

02.05.2023
A04 Fagkode

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

02.05.2023
A05 Fagtype

Gruppering av fag etter Rundskriv Udir-1-2022 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.5.

02.05.2023
A06 VIGO skolenummer

VIGO sitt skolenummer som benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene. Benyttes også i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Nasjonal vitnemålsdatabase).

02.05.2023
A07 Organisasjonsnummer Skolens organisasjonsnummer som ligger i enhetsregisteret. 02.05.2023
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring