Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B05.Avbruddsdato på faget
Sist endret: 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten avbryter opplæringen i faget.

Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

 

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Avbruddsdato på faget skal registreres dersom eleven avbryter opplæringen i faget eller bytter over til et annet fag i løpet av skoleåret. Det skal da legges avbruddsdato på det faget eleven bytter fra.

Ved registrering av avbruddsdato på faget skal det også registreres fagstatus S. Dersom det i slike tilfeller ikke er registrert fagstatus S vil dette bli rettet opp ved import i VIGO (rapport 6A001).


Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær i et enkelt fag, bør det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes dagen etter siste undervisningsdag som avbruddsdato. Fristen for tilbakemelding kan f.eks være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til vedkommende elev.

Elever som går ut hele skoleåret skal ikke ha avbruddsdato på det/de faget/-ene de har ved skoleårets slutt og hvor det er satt karakter i halvårsvurdering 2, standpunkt- eller eksamen. Det skal heller ikke registreres fagstatus S (Avbrutt opplæring i faget). Se
B07 Fagstatus.

Privatister skal ikke ha avbruddsdato på faget.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
12 B05 Avbruddsdato på faget 19.05.2021
11 B05 Avbruddsdato på faget 06.05.2020
10 B05 Avbruddsdato på faget 10.05.2019
9 B05 Avbruddsdato på faget 04.05.2018
8 B05 Avbruddsdato på faget 05.05.2017
7 B05 Avbruddsdato på faget 02.05.2016
6 B05 Avbruddsdato på faget 13.05.2015
5 B05 Avbruddsdato på faget 16.05.2014
4 B05 Avbruddsdato på faget 25.04.2013
3 B05 Avbruddsdato på faget 30.04.2012
2 B05 Avbruddsdato på faget 15.04.2011
1 B05 Sluttdato på faget 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no