Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B06.Avbruddsårsak
Sist endret: 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Kode som viser årsaken til at eleven avbryter utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3) ) i løpet av skoleåret  eller lærlingen/lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten.

Gyldige koder

Avbruddsårsaker skole

AP  Byttet til nytt programområde/utdanningsprogram på samme skole 
AR Fått arbeid
AS Begynt på annen skole
FL Flyttet 
FR Stort fravær 
FV Feilvalg 
LA Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å begynne i lære
MI Militærtjeneste 
PM Permisjon

UV

Utvekslingselev
AF Annen frafallsårsak/ikke oppgitt
   

Se også under C12 Sluttårsaker fagopplæring

Utfyllende kommentar

Kodene fastsettes av VIGO Kodeverksgruppe

Kun gyldige koder skal ligge i SAS og VIGO. Avbruddsdato og avbruddsårsak skal registreres når eleven skriver under på at den har avbrutt opplæringen på skolen. I hovedsak vil eleven skrive under på fylkets skjema for elever som avbryter opplæringen i skoleåret. Se også under B04 Avbruddsdato.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
12 B06 Avbruddsårsak 19.05.2021
11 B06 Avbruddsårsak 06.05.2020
10 B06 Avbruddsårsak 10.05.2019
9 B06 Avbruddsårsak 04.05.2018
8 B06 Avbruddsårsak 05.05.2017
7 B06 Avbruddsårsak 02.05.2016
6 B06 Avbruddsårsak 13.05.2015
5 B06 Avbruddsårsak 16.05.2014
4 B06 Avbruddsårsak 25.04.2013
3 B06 Avbruddsårsak 30.04.2012
2 B06 Avbruddsårsak 15.04.2011
1 B06 Sluttårsak 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no